Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), kai su jomis sutinka Pirkėjas (susipažinęs su Taisyklėmis bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Su taisyklėmis sutinku ir jų laikysiuosi“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo www.radhe.lt puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis, pataisytomis ar papildytomis taisyklėmis.
1.3. Pirkti Pardavėjo el. parduotuvės prekes turi teisę:
1.3.1. Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;
1.3.2. Nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;
1.3.3. Visi juridiniai asmenys;
1.3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.


2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje www.radhe.lt Pirkėjas gali dviem būdais:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. svetainėje ir įvesdamas registracijai reikalingus duomenis – el. paštą/vartotoją vardą ir slaptažodį arba prisijungdamas per ,,Facebook“;
2.1.2. be paskyros sukūrimo.
2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 2.1.1., tiek 2.1.2 Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje www.radhe.lt Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Pirkėjas taip pat sutinka, kad jo nurodytu kontaktais (el. pašto adresu ir telefono numeriu) būtų siunčiami prekių užsakymo įvykdymui būtini informaciniai pranešimai.
2.5. Jei pirkėjas nesutinka su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, jis netenka teisės naudoti el. parduotuvės www.radhe.lt teikiamomis paslaugomis.


3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti ir jį patvirtina, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
3.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
3.3. Ši pirkimo – pardavimo sutartis pradeda galioti tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą.
3.4. Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.


4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.radhe.lt el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo el. parduotuvės informacijos skiltyse nurodyta tvarka.
4.2. Pirkėjas, patvirtindamas užsakymą prekėms ir sudarydamas sutartį su Pardavėju įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.radhe.lt el. parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 dienų nuo daikto pristatymo (atsiėmimo) dienos.
4.4. Taisyklių 4.3 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir yra su etiketėmis.
4.5. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes bei priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.6. Pirkėjas, užsiregistravęs el. parduotuvėje www.radhe.lt, įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda šiuos duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@radhe.lt arba skiltyje ,,Kontaktai“ nurodytu telefono numeriu.
4.7. Pasikeitus užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.8. Pirkėjas, pirkdamas prekes www.radhe.lt el. parduotuvėje sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.


5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse bei kitomis el. parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuvės www.radhe.lt teikiamomis paslaugomis.
5.2. Pirkėjui bandant pakenkti el. parduotuvės stabilumui, saugumui ar pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba sustabdyti jo galimybę naudotis el. parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba visai nutraukti el parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.4. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą apie tai informavęs el. paštu, jeigu Pirkėjas neapmoka užsakymo per tris darbo dienas Taisyklių 6.2.1 ir 6.2.2 numatytais apmokėjimo būdais.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtas prekes nurodytu adresu.
5.7. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką arba kuo panašesnę savybėmis prekę. Pirkėjui atsisakius priimti pakaitalą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 d. d., jei jau buvo atliktas apmokėjimas.
5.8. Pirkėjui grąžinus prekes pagal šių Taisyklių ir el. parduotuvėje nurodytas grąžinimo sąlygas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 d. d., skaičiuojant nuo grąžinamos prekės gavimo datos.


6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
6.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdu:
6.2.1. Apmokėjimas per el. parduotuvėje integruotą Paysera mokėjimo sistemą.
6.2.2. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB bankas „Swedbank“, AB „DNB bankas“, AB „SEB bankas“, AB „Citadele bankas“, „Danske Bank A/S Lietuvos filialas“, AB „Nordea bankas“ bei AB „Šiaulių bankas“. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui atsiunčiami Pardavėjo banko rekvizitai ir Pirkėjas pinigus perveda į www.radhe.lt el. parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
6.3. Pirkėjas už prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas ruošti prekės/prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
6.4. Kartu su prekėmis Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui išsiųsti sąskaitą-faktūrą, kurioje nurodytos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, pristatymo mokesčiai ir kiti, remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti, duomenys.


7. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes el. parduotuvėje, pasirenka prekių pristatymo būdą ir įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti skyriuje ,,Pristatymas”.
7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.3. Prekių pristatymo terminai pateikti skyriuje ,,Pristatymas“. Prekės neturint sandėlyje, prekės terminas gali būti keičiamas, informuojant apie tai Pirkėją.
7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.


8. Prekių kokybė, garantijos

8.1. Kiekvienos www.radhe.lt parduodamos prekė savybės yra bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kitos savybės gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.


9. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
9.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) 4.3 ir 4.4 Taisyklių punktuose nurodytais atvejais, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju (nurodydamas grąžinamą prekę, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis) el. paštu info@radhe.lt arba kitais kontaktais, nurodytais skyriuje ,,Kontaktai”.
9.3. Prekių keitimas/grąžinimas galimas tuo atveju, kai prekė:
9.3.1. yra nenaudota, nesugadinta, nėra praradusi prekės išvaizdos;
9.3.2. yra tos pačios komplektacijos, kokią pirkėjas gavo;
9.3.3. yra originalioje pakuotėje;
9.3.4. yra su originaliomis nenuimtomis etiketėmis;
9.3.5. yra pristatoma su pirkimo dokumentais.
9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
9.6. Nepatikusių/netikusių prekių grąžinimo atveju, pristatymo mokestį turi mokėti Pirkėjas. Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio pristatymo išlaidas padengia Pardavėjas.


10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.
10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.radhe.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl Pirkėjo neatsižvelgimo į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažinimo su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
10.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
10.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.


11. Rinkodara ir informacija

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas www.radhe.lt elektroninėje parduotuvėje, www.radhe.lt paskyroje, esančioje socialiniame tinklapyje Facebook arba Instagram bei bet kokiose kitose informacinėse priemonėse.
11.2. Pardavėjas turi teisę, prieš tai informavęs pirkėjus, savo vienašališku sprendimu pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie Pardavėjo inicijuojami akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai (įskaitant panaikinimą) taikomi tik į ateitį, t .y. galioja nuo jų atlikimo momento.
11.3. Pardavėjas visus pranešimus, reklaminio pobūdžio žinutes siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pirkėjui nepageidaujant gauti reklaminių žinučių el. paštu ar SMS žinute reikia informuoti apie tai mus el. paštu info@radhe.lt arba kitais skyriuje ,,Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.


12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.